Αγγελία: Εταιρεία αναζητά Πολιτικό Μηχανικό

Πολιτικός Μηχανικός Κατασκευής - Αλεξανδρούπολη

Εάν είστε Πολιτικός Μηχανικός, γνωρίζετε από κατασκευαστικά έργα, και θέλετε να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας σε μεγάλο καταξιωμένο Ομιλο leader στον κλάδο του, με έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπου θα μπορέσετε να αποδώσετε και να εξελιχθείτε γρήγορα, και όλα αυτά σε ένα άριστο συνεργατικό και ομαδικό περιβάλλον εργασίας, τότε περιμένουμε την αίτησή σας για αυτή τη θέση Πολιτικού Μηχανικού!

Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία και συντονισμός της κατασκευής τεχνικών έργων υποδομής, της έγκαιρη και σωστής εφαρμογής σχεδίων / μελετών και της ολοκλήρωσης των εργασιών σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα
 • Παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής των κατασκευαστικών σχεδίων από τους υπεργολάβους και τα συνεργεία του έργου
 • Σύνταξη των προμετρήσεων των ποσοτήτων των σκυροδεμάτων, των σιδηρών οπλισμών και άλλων υλικών της κατασκευής
 • Συντονισμός της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας μεταξύ των συνεργείων των υπεργολάβων
 • Συντονισμός της έγκαιρης παραλαβής των υλικών από τους προμηθευτές
 • Προσαρμογή των σχεδίων της μελέτης και εντοπισμός τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων
 • Συνεργασία με τους μηχανικούς του εργοταξίου, τους τεχνικούς και τα συνεργεία του έργου

Εμπειρία και γνώσεις:

 • BSc MSc Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ
 • 4-6 έτη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση κατασκευών
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Πολύ καλή γνώση AutoCAD
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Άριστες Επικοινωνιακές & Διαπροσωπικές Δεξιότητες
 • Ικανότητα επίλυσης σύνθετων θεμάτων
 • Αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Αντοχή στην εργασιακή πίεση
 • Εργατικότητα, συνέπεια, μεθοδικότητα

Παροχές:

 • Υψηλός ανταγωνιστικός σταθερός μισθός
 • Ιδιωτικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
 • Laptop, κινητό
 • Extra παροχές σύμφωνα με το πρόγραμμα αμοιβών & παροχών της εταιρίας
 • Άριστο, σύγχρονο και συνεργατικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και εξέλιξη
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης εντός του Ομίλου