Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή εκπροσώπων του ΤΕΕ Θράκης

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή εκπροσώπου του ΤΕΕ Θράκης και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»