Ελληνικό Κτηματολόγιο: Ενημέρωση Δικηγορικών Συλλόγων και ΤΕΕ σχετικά με τη διαδικασία διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων για τα ακίνητα Π.Ε. Θάσου και Π.Ε. Ροδόπης

Ελληνικό Κτηματολόγιο: Ενημέρωση Δικηγορικών Συλλόγων και ΤΕΕ σχετικά με τη διαδικασία διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων για τα ακίνητα Π.Ε. Θάσου και Π.Ε. Ροδόπης