Ερωτηματολόγιο ΤΕΕ-Θράκης για το νέο Εξοικονομώ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-Θράκης κατά την τελευταία της συνεδρίαση αποφάσισε την αποστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας των προτάσεων του Τμήματος αναφορικά με το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ.

Για το σκοπό αυτό η Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας, Φυσικών Πόρων, Κοινωνικής & Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας ανέλαβε και συνέταξε ένα ερωτηματολόγιο για τη συλλογή των απόψεων των μελών του Τμήματος, τόσο για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στα προηγούμενα προγράμματα, όσο και με προτάσεις για το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ.

Θα σας παρακαλούσα να διαθέσετε 3 λεπτά από το χρόνο σας για να το συμπληρώσετε έως την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και αποστέλλετε κατευθείαν με το που πατήσετε υποβολή.

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατήστε στον σύνδεσμο που ακολουθεί

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Κ. Λουρίκας