Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ-Θράκης - Παράταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Καλεί

τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, μέλη του Τμήματος, που ενδιαφέρονται, να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ-Θράκης, να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος

μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου 2020

συμπληρώνοντας το έντυπο της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την αίτηση συμμετοχής

  1. ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
  2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.
  3. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
  4. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
  5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
  6. ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  7. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ
  8. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
  9. ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ