Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμπλήρωση Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α) κατά την διαδικασία αναμόρφωσης των δασικών χαρτών

Με την ισχύ του άρθρου 212 του Ν.5037/2023 το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων  (Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας-Θράκης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), προχωρά στη επανασυγκρότηση - συμπλήρωση των επτά (7) στο σύνολό τους Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (μία (1) Π.Ε. Ξάνθης, τρείς (3) Π.Ε. Ροδόπης και τρείς (3) Π.Ε. Έβρου), της παρ.1 του άρθρου 18 του Ν.3889/10 όπως ισχύει σήμερα, επί των Δασικών Χαρτών των παραπάνω Π.Ε.

Για την συμπλήρωση των παραπάνω Επιτροπών, το TEE-Θράκης πρόκειται να συντάξει συμπληρωματικό Κατάλογο των μελών του με ειδικότητα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και Πολιτικού Μηχανικού, που επιθυμούν να οριστούν ως μέλη των ΕΠ.Ε.Α. εφόσον διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

  • Πενταετή εμπειρία (κατά προτίμηση)
  • Μέλος ΤΕΕ με δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος
  • Γνώσεις Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Το TEE-Θράκης σας καλεί, εφόσον διαθέτετε τα απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλετε ηλεκτρονικάστη διεύθυνση:tee_thrace@tee.gr

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και υπεύθυνη δήλωση

για τη κατάρτιση του παραπάνω καταλόγου μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Διευκρινίζονται τα παρακάτω:

  1. Η κατάσταση των υποψηφίων να συνοδεύεται από αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού ότι ως μέλος ΕΠΕΑ θα τηρήσει τις διατάξεις του άρθρου 7 ν. 2690/99 «περί αμεροληψίας των διοικητικών οργάνων» και ότι έχει γνώσεις Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).
  2. Τέλος η αμοιβή των μελών των ΕΠ.Ε.Α. θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α.  ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/10830/272/02-02-2023 (Φ.Ε.Κ. 84/2023 Υ.Ο.Δ.Δ.).