Η εξέλιξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πολιτικών μηχανικών σε σχέση με τους αρχιτέκτονες και τους τοπογράφους Μέρος 1ο

Η εξέλιξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων

των πολιτικών μηχανικών σε σχέση με τους αρχιτέκτονες και

τους τοπογράφους

Μέρος 1ο: Από την ίδρυση του νεώτερου ελληνικού κράτους μέχρι την

ίδρυση του πρώτου «πολυτεχνείου»

Του Τριαντάφυλλου Σφυρή, Πολιτικού Μηχανικού Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-Θράκης

tsfiris@gmail.com

Λήψη άρθρου