03.12.2011

Ημερίδα "Προσβασιμότητα Ατόμων Με Αναπηρίες στον δημόσιο χώρο", Κομοτηνή

Ημερίδα

Προσβασιμότητα Ατόμων Με Αναπηρία στον δημόσιο χώρο

3/12/2011

Προσβασιμότητα για όλους

Το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011, το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ, με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα: «Προσβασιμότητα Ατόμων Με Αναπηρία στον δημόσιο χώρο».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, στην αίθουσα Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Θράκης, και στόχο είχε το να καταδείξει κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην περιοχή της Θράκης, να γίνει μία ουσιαστική ενημέρωση αλλά και να κατατεθούν απόψεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών.

Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον περιεχόμενο της ημερίδας περιελάμβανε εισηγήσεις για την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία, για την προσβασιμότητα στους Δήμους, στα διδακτήρια και στις παραλίες της περιοχής μας.

Εισηγητές ήταν η Τάνια Βεζυριανίδου – Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ο Ανέστης Ιορδανίδης – από τους Ασκούμενους Κοινωνικούς Λειτουργούς του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης Δ.Π.Θ. στο Σύλλογο ΠΕΡΠΑΤΩ, η Ζωή Κοσμίδου – Αρχιτέκτονας Μηχανικός και Κάλυ Πολιτειάδου – Αρχιτέκτονας Μηχανικός.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν, εκτός από τους συναδέλφους μηχανικούς του Τμήματος, μέλη συλλόγων ατόμων με αναπηρία, αλλά και ασκούμενοι κοινωνικοί λειτουργοί του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δ.Π.Θ.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ-Θράκης, κ. Νίκος Παπαθανασίου ανέφερε τα εξής: «Σήμερα είναι η δεύτερη φορά που το ΤΕΕ-Θράκης τιμά την 3η Δεκεμβρίου που καθιερώθηκε ως παγκόσμια ημέρα των ΑμεΑ με την διοργάνωση ανοικτής ημερίδας με θέμα «Προσβασιμότητα Ατόμων Με Αναπηρία στον δημόσιο χώρο», με επιδίωξη να καθιερωθεί και να επαναλαμβάνεται με ανανεωμένη, παρεμφερή και επίκαιρη θεματολογία κάθε χρόνο.

Η σχέση του τεχνικού κόσμου και των μηχανικών είτε εργάζονται ως μελετητές είτε ως κατασκευαστές δημοσίων έργων είναι άμεση και καθοριστική με ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.

Ειδικότερα τα ζητήματα που αφορούν την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση των ατόμων αυτών στους εξωτερικούς δημόσιους χώρους αλλά και στα κτίρια και ιδιαίτερα αυτά που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες  με την άρση των δυσκολιών και των εμποδίων στην προσβασιμότητα τους αποτελούν αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας των μηχανικών οι οποίοι και φέρουν την ευθύνη της ορθής τεχνικά αντιμετώπισής τους.

Στόχοι της εκδήλωσης αυτής παραμένουν οι ίδιοι όπως οριοθετήθηκαν από την πρώτη διοργάνωση της, τον Δεκέμβριο του 2009, και συγκεκριμένα:

Η μεταφορά γνώσης στους συναδέλφους μηχανικούς για τον ορθό τρόπο σχεδιασμού και κατασκευής των εγκαταστάσεων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία.

Η ενημέρωση και συνειδητοποίηση των πολιτών στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ και η παρακίνησή τους για την διαμόρφωση κοινωνικής συμπεριφοράς που θα συμβάλει αν όχι στην άρση τουλάχιστον στη άμβλυνσή τους.

Η καταγραφή και ανάδειξη των ελλείψεων, των κατασκευαστικών αστοχιών και των παραβιάσεων της χρήσης του δημόσιου κατασκευαστικού εξοπλισμού που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία.

Η σημερινή ημερίδα περιλαμβάνει τέσσερες εισηγήσεις. Τις τρεις από αυτές θα αναπτύξουν οι συνάδελφοι Ζωή Κοσμίδου, Τάνια Βεζυργιαννίδου και Κάλυ Πολιτειάδου ενώ η τέταρτη αποτελεί εργασία ομάδας φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δ.Π.Θ.

Ειδικότερα η εισήγηση με θέμα  θέμα «Προσβάσιμες παραλίες για ΑΜεΑ» επιλέχθηκε στην κατεύθυνση ανάδειξης μίας στοχοθετημένης από τον Δήμαρχο Κομοτηνής Γ. Πετρίδη αναπτυξιακής προοπτικής για την περιοχή, αυτής του καλοκαιρινού τουρισμού για ΑμεΑ , με την υλοποίηση της οποίας εκτός από την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν τα άτομα αυτά (στο δικαίωμα τους για θαλάσσια αναψυχή), θα προστεθεί στον Νομό ένα καινούργιο συγκριτικό πλεονέκτημα, που αναμένεται να αποφέρει αύξηση της επισκεψιμότητάς του και συνεπώς εισροή νέων οικονομικών πόρων.

Κλείνοντας θα πρέπει να σημειώσω ότι γνωρίζουμε ότι με την σημερινή εκδήλωση όχι μόνο δεν λύνονται αλλά ούτε καν θίγονται στο σύνολό τους τα ζητήματα της απομόνωσης και της ενσωμάτωσης των ΑμεΑ στην κοινωνία.

Πιστεύουμε όμως ότι συμβάλει στην προσπάθεια ανάδειξης των προβλημάτων αυτών  και ταυτόχρονα ενισχύει την διεκδίκηση κατασκευής έργων για την αντιμετώπισή τους».

Σύμφωνα με την κυρία Βεζυριανίδου, η οποία μίλησε για την υφιστάμενη Πολεοδομική Νομοθεσία για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία στον δημόσιο χώρο, το Δημόσιο στην Ελλάδα είναι ο μεγάλος παραβάτης. Ανέφερε ότι «από το 2000 το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει θεσπίσει νομοθεσία για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία η οποία αφορά στην προσπέλαση όλων των κτηρίων –δημοσίων και ιδιωτικών- με χρήση κοινού και προβλέπει την κατακόρυφη και οριζόντια προσπέλαση και των κτιρίων αυτών αλλά και των κοινόχρηστων χώρων. Από το 1985 ήδη στο ΥΠΕΚΑ λειτουργεί γραφείο ΑμΕΑ, που ανήκει απευθείας στον υπουργό, ενώ σήμερα το ΥΠΕΚΑ σχεδιάζει μελέτη προσβασιμότητας, η οποία θα πρέπει να αποτελεί προαπαιτούμενο για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Παράλληλα, με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όλα τα δημόσια κτίρια οφείλουν να είναι προσβάσιμα. Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει ένα πρόγραμμα προσβάσιμης αλυσίδας για τους κοινόχρηστους χώρους, ώστε μέσα από κατάλληλες διαδρομές να μπορούν να εξυπηρετηθούν τα άτομα με αναπηρία. Στην πράξη όμως η νομοθεσία αυτή δεν εφαρμόζεται». Η κυρία Βεζυριανίδου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι  ο ιδιώτης εφαρμόζει τη νομοθεσία περισσότερο από ότι το Δημόσιο: «δουλεύω στην αποκεντρωμένη διοίκηση και ασχολούμαι εδώ και 10 χρόνια με το σχεδιασμό και τις μελέτες των χώρων προσβασιμότητας. Οι ιδιώτες έρχονται και υποβάλλουν φακέλούς, ενώ δεν έχει έρθει ούτε ένας δημόσιος φορέας».

Η κυρία Κοσμίδου, προϊσταμένη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, τόνισε ότι το ενδιαφέρον του Δήμου είναι στραμμένο στα εκπαιδευτήρια και ότι οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει είναι πολύ σημαντικές. Ανέφερε συγκεκριμένα τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο 3ο Λύκειο, στο 13ο και 6ο δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής τονίζοντας: «Στα κτίρια αυτά υπάρχουν σήμερα αναβατόρια για τα παιδιά και για τους δασκάλους καθηγητές όπου αυτό απαιτείται. Επίσης, έχει κατασκευαστεί τουαλέτα για ΑμΕΑ και ράμπα για την πρόσβαση στο διδακτήριο. Ο δήμος μας δείχνει την έμπρακτη ευαισθησία του η οποία και θα συνεχιστεί με μία πρόταση που κατατίθεται σύντομα στο ΕΣΠΑ και αφορά γενική παρέμβαση σε όλα τα διδακτήρια ώστε να συμπληρωθούν οι υφιστάμενες ανάγκες». Αναφέρθηκε επίσης στην πρώην καπναποθήκη, τη σημερινή πολιτιστική κυψέλη του δήμου Κομοτηνής, όπου υπάρχει ράμπα και ασανσέρ για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στις εγκαταστάσεις αναψυχής και στις παραλίες, αναφέρθηκε η κυρία Πολιτειάδου, προϊσταμένη του τμήματος μελετών του ΔΠΘ, η οποία τόνισε ότι «η προσβασιμότητα, που είναι δικαίωμα των ανθρώπων με αναπηρίες, δεν αφορά μόνο την πρόσβαση στον αστικό χώρο και σε δημόσια κτίρια». Επισήμανε επίσης ότι «στην Αμερική, δεν πάρει παραλία που να μην προσφέρεται δωρεάν ένα αμφίβιο τροχοκάθισμα που είναι και το φθηνότερο μέσο. Είναι ένα κάθισμα με φαρδιές ρόδες που κυλά επάνω στην άμμο και μπαίνει στη θάλασσα και το κόστος του ανέρχεται γύρω στις 50.000 ευρώ μαζί τα απαραίτητα εξαρτήματα. Επίσης υπάρχει ένα κάθισμα με έναν βραχίονα σε μια εξέδρα με το οποίο το άτομο μπορεί να βυθιστεί στη θάλασσα. Η πιο ακριβή εγκατάσταση είναι ένας πλήρης εξοπλισμός που περιλαμβάνει έναν διάδρομο, μια εξέδρα, μια αποβάθρα, σκάλα και ράμπα».

Ο Άλεξ Ταξιλδάρης, πρόεδρος του Συλλόγου Περπατώ, υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης ημερίδας αντιπαραβάλλοντάς την με άλλες εκδηλώσεις «τηλεμαραθωνίων και συμπαράστασης μερικών ωρών» τονίζοντας ότι «εμείς είμαστε 365 ημέρες το χρόνο υπό αναπηρία και όχι μόνο σήμερα». Ευχαρίστησε το ΤΕΕ-Θράκης για τη δυνατότητα να αναλυθούν τα ζητήματα προσβασιμότητας στην περιοχή μας αναφέροντας τα εξής: «Θέλουμε να βάλουμε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά και να μην επαναπαυθούμε. Να δούμε τι πρέπει να διορθωθεί ώστε να γίνει η κοινωνία ανοιχτή για όλους. Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να κάνουμε. Μιλάμε ακόμα για προσβάσιμες δημόσιες υπηρεσίες, αλλά πρέπει να δούμε τη ζωή ενός ανθρώπου στο σύνολό της. Είναι ελάχιστοι οι προσβάσιμοι χώροι αναψυχής και από τα δέκα κεντρικά ξενοδοχεία στην πόλη μας, μόνο ένα είναι πλήρως εξοπλισμένο. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας για να ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα».

Εισηγήσεις:

«Πολεοδομική Νομοθεσία για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία στον δημόσιο χώρο», Τάνια Βεζυριανίδου, Α.Μ.

«Προσβασιμότητα στον Δήμο Κομοτηνής – Μύθος ή πραγματικότητα», Ασκούμενοι Κοινωνικοί Λειτουργοί Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης Δ.Π.Θ. στο Σύλλογο ΠΕΡΠΑΤΩ. Εισηγητής: Ανέστης Ιορδανίδης

«Προσβασιμότητα ΑΜεΑ στα διδακτήρια», Ζωή Κοσμίδου, Α.Μ.

«Προσβάσιμες παραλίες για ΑΜεΑ», Κάλυ Πολιτειάδου, Α.Μ.