Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας εξωτερικού, από τα έσοδα κληροδοτήματος Αν. Αναστασιάδη

Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής – μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, σε πτυχιούχο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., για ευρύτερες σπουδές {Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές)} στο εξωτερικό.

Συνημμένα αρχεία