Ανακοίνωση της ΕΜΔΥΔΑΣ: Εναρμόνιση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΑΜΘ με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Ανακοίνωση της ΕΜΔΥΔΑΣ: Εναρμόνιση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τις αποφάσεις του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Συνημμένα αρχεία