Ανακοίνωση Υποψηφίων ΤΕΕ-Θράκης

Ανακοινώνονται οι υποψήφιοι για την Αντιπροσωπεία και το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ, όπως τους ανακήρυξε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης, με απόφαση που έλαβε κατά την Ειδική Συνεδρίασή της, στις 26.03.2024.