ΔΕΔΑ: Επέκταση δικτύου φυσικού αερίου για το Α’ τρίμηνο εργασιών 2023 για την πόλη της Ξάνθης

Προγραμματισμός επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου για το Α΄ τρίμηνο εργασιών 2023 για την πόλη της Ξάνθης.

Επισυναπτόμενο μπορείτε να βρείτε το αρχείο που αποτυπώνει τις οδούς της επέκτασης, οι οποίες επισημαίνονται με κίτρινη απόχρωση.