Έναρξη εγγραφής στο Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου

 Έναρξη εγγραφής στο Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου

Δείτε το Δελτίο Τύπου 8.11.2023 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ