Έναρξη εγγραφής στο Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου

 Έναρξη εγγραφής στο Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου

Δείτε την Ανακοίνωση 08.11.2023 του ΤΕΕ / ΜΗΤΡΩΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ εδώ