ΤΕΕ-ΦΠΠ Εξετάσεις Εκτιμητών Ακινήτων & Εκτιμητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (ΜΕΕ)

Ο Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων του ΤΕΕ (ΤΕΕ-ΦΠΠ) διοργανώνει τις επόμενες εξετάσεις Πιστοποίησης για:

  • Εκτιμητές Ακινήτων, και
  • Εκτιμητές Μηχανολογικού Εξοπλισμού

την Τρίτη 2 Απριλίου 2024 στον 1ο όροφο του ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: