Ενέργειας, Φυσικών Πόρων, Κοινωνικής & Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας

Επιμελητής

Χαριτίδης Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός Αεροναυπηγός

Αναπληρωτής Επιμελητής

Διαμαντής Βασίλειος, Μηχανικός Περιβάλλοντος

Μέλη

 1. Ιμάμ Οζλέμ, Πολιτικός Μηχανικός
 2. Κάζη Μελανθία, Χημικός Μηχανικός
 3. Καφετζής Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός
 4. Κεραμιτσής Θεόδωρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
 5. Λαμπρογιάννης Λάμπρος, Μηχανολόγος Μηχανικός
 6. Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός
 7. Μήνογλου Μηνάς, Μηχανικός Περιβάλλοντος
 8. Μουλούδης Στέφανος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
 9. Πολιτειάδης Βασίλειος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Παναγιώτης Πανιτσίδης

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της επιτροπής δείτε περισσότερα εδώ.

Μ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η ανάδειξη της Θράκης ως ενεργειακού κόμβου με την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ, με το σταθμό αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου LNG στην Αλεξανδρούπολη και τη σύνδεσή με τον ΤΑΡ, τον αγωγό IGB ο οποίος θα μεταφέρει αέριο στη Βουλγαρία & Ρουμανία διαμέσου του αγωγού ΤΑΡ, την πρόθεση της ΔΕΔΑ για παροχή φυσικού αερίου στις πόλεις της Θράκης, μαζί με τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα της περιοχής σηματοδοτούν ότι θα συντελεστεί κοσμογονική αλλαγή στην Θράκη τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα είναι αδιαμφισβήτητο ότι η κατασκευή και λειτουργία όλων των μεγάλων ενεργειακών έργων στην Θράκη εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές), που επιβάλλεται να αντιμετωπισθούν με τα κατάλληλα έργα και μέτρα προστασίας που θα προκύψουν ύστερα από εμπεριστατωμένες περιβαλλοντικές και άλλες επιστημονικές μελέτες και με την απαραίτητη προϋπόθεση της έγκαιρης εφαρμογής τους.

Το μοντέλο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, που προτάσσει την αειφόρο ανάπτυξη, μια ανάπτυξη με ισόρροπη έμφαση στην οικονομία, στην κοινωνική συνοχή και στην περιβαλλοντική προστασία, προβάλλει σήμερα ως η μόνη προοπτική για το μέλλον . Ένα μέλλον που πρέπει να είναι συνυφασμένο με τον έλεγχο της οικονομικής ανάπτυξης και διατήρησης της σε επίπεδα, συμβατά με την περιβαλλοντική ικανότητα του πλανήτη.

Είναι γεγονός, λοιπόν, ότι η προστασία του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας ζωής των κατοίκων στις οικιστικές μονάδες αποτελούν κομβικά ζητήματα για τη λειτουργία της κοινωνικής ζωής. Ο σχεδιασμός, όμως, σημαντικών ζητημάτων που αφορούν την ανάπτυξη ή τη βελτίωση της ζωής, παρουσιάζει υστέρηση και αστοχίες από την πλευρά της πολιτείας, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο υλοποίησης.

Εδώ έρχεται η Μ.Ε. να εξετάσει όλα αυτά και να προτείνει τις ενδεδειγμένες λύσεις για το χώρο της Θράκης.

Ενδεικτικά θα μπορούσε να ασχοληθεί με τη:

 • Διαρκή νομική ενημέρωση των μηχανικών του ΤΕΕ Θράκης για τα θέματα ενέργειας, φυσικών πόρων και περιβάλλοντος.
 • Παρακολούθηση του θέματος των δικτύων ΦΑ στις πόλεις της Θράκης.
 • Έλεγχος τήρησης χρονοδιαγράμματος, αν ζητούνται οι απαραίτητες μελέτες κατά την έκδοση Οικοδομικών Αδειών και αν γίνονται οι έλεγχοι των δικτύων και σε ποιες πόλεις.
 • Παρακολούθηση του θέματος των λατομικών περιοχών και επιχειρήσεων.
 • Παρακολούθηση επενδύσεων χρυσού στην περιοχή.
 • Παρακολούθηση των θεμάτων χωρητικότητας και πιθανής αναβάθμισης των ηλεκτρικών δικτύων στην Θράκη.
 • Παρακολούθηση της εφαρμογής των ΜΠΕ του έργου LNG στην Αλεξανδρούπολη
 • Πρόταση στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. για δημιουργία ενεργειακής κοινότητας με τη συμμετοχή του ΤΕΕ να καλυφθεί με παροχή τεχνικής βοήθειας.
 • Σημαντικό θέμα που πρέπει να απασχολήσει την ΠΑΜΘ είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Επειδή υπάρχουν διογκούμενα δείγματα προβλημάτων, το ΤΕΕ Θράκης τιμώντας την Ιστορία του και την προοπτική που είχε θέσει για την υλοποίηση ενός έξυπνου σχεδίου αποδοτικού και αποδεκτού από τους πολίτες, συνεχίζει να παρακολουθεί στενά το ζήτημα.
 • Τέλος η ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία, με τους όρους και τους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πεδίο δραστηριοποίησης της Μ.Ε.

Το ΤΕΕ οφείλει όχι απλώς να παρακολουθεί τις εξελίξεις αλλά να  προτείνει λύσεις όπου η πολιτεία εμφανίζεται απρόθυμη είτε φοβούμενη το πολιτικό κόστος είτε αναγκασμένη από συμφέροντα.