Επαγγελματικών Θεμάτων & Υποστήριξης Ο.Τ.Α.

Επιμελητής

Κουκουράβας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός

Αναπληρωτής Επιμελητής

Φριτζίλας Νικόλαος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

Μέλη

 1. Αλή Ενγκήν, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
 2. Ιντζές Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
 3. Κουμπρίδης Λάμπρος, Πολιτικός Μηχανικός
 4. Τσακιράκη Φωτείνη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
 5. Χουρίδου Παρασκευή, Χημικός Μηχανικός

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Μιχαήλ Κούγκουλος

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της επιτροπής δείτε περισσότερα εδώ.

Μ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

Τα μέλη του ΤΕΕ, προερχόμενα από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα, που προωθούνται συνήθως μέσα από τους επαγγελματικούς συλλόγους. Η δράση των Συλλόγων ενισχύεται από το ΤΕΕ, στα πλαίσια της δημιουργίας συνθηκών πολυφωνίας και πλουραλισμού. Στην σύγχρονη συγκυρία, υπάρχουν θέματα επαγγελματικής μορφής γενικών αρχών και φιλοσοφίας που αφορούν σημαντικό αριθμό μηχανικών ή και το σύνολο τους.  Έχουμε θέματα Ελεύθερων Επαγγελματιών , Δημοσίων Υπαλλήλων , Μελετητών , Εργοληπτών κτλ. Είναι φανερό ότι το ΤΕΕ πρέπει να έχει λόγο στην διασφάλιση του ρόλου των μηχανικών ως κοινωνικών υποκειμένων σε όλους τους τομείς.

Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε ζητήματα προβλημάτων που γεννώνται από την άσκηση του επαγγέλματος στους μαζικότερους χώρους των μηχανικών και στο πολυπληθέστερο αντικείμενο που είναι ο χώρος μελέτης και κατασκευής κτηριακών κυρίως έργων, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Προτεραιότητα μας:

 • Ασφαλιστικό και Φορολογικό . Μετά τις συνεχόμενες εφαρμογές νέων φορολογικών/ασφαλιστικών νόμων που δημιουργούν απίστευτη σύγχυση και αβεβαιότητα για το αύριο, το τμήμα μας θα συμμετέχει και θα στηρίξει τις αποφάσεις των κεντρικών Οργάνων του ΤΕΕ στην κατεύθυνση που και εμείς, ως Περιφερειακό Τμήμα, έχουμε ζητήσει. Εξ άλλου έχουν μείνει άλυτα πολλά θέματα που πρέπει να διευθετηθούν:

-  Η μείωση των εισφορών και της φορολογίας ώστε να προστατεύεται το κρίσιμο όριο των εύλογων δαπανών διαβίωσης, όπως αυτό ορίζεται από Ετήσια Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ.

-  Ο συμψηφισμός των εισφορών της ειδικής προσαύξησης με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των Μηχανικών.

-  Η διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών ασφαλίστρων του Κλάδου Υγείας, για το διάστημα που δεν είχαν κάλυψη λόγω οφειλών.

-  Η κάλυψη υγείας μέσω της Ασφαλιστικής Ενημερότητας Έργου.

-  Η κατά περίπτωση ειδική αντιμετώπιση ασφαλισμένων με οφειλές, με σοβαρά και επείγοντα προβλήματα υγείας.

-  Η διαφύλαξη της εγγυοδοσίας.

-  Η διαρκής παροχή δυνατότητας ένταξης των ασφαλισμένων σε ρύθμιση των οφειλών τους χωρίς προσαυξήσεις με δόσεις έως το 20% του εισοδήματος τους.

 • Λειτουργία δημόσιας διοίκησης και νέες διοικητικές δομές (π.χ. παρατηρητήριο δόμησης κλπ), θέματα γραφειοκρατίας και διόγκωσης της.

Για την προσέγγιση των παραπάνω η Διοικούσα Επιτροπή θα επικεντρωθεί στην προσπάθεια επίλυσης θεμάτων που απασχολούν την καθημερινότητα του μηχανικού όπως:

-  Ξεκαθάρισμα του νομοθετικού χάους που κρύβει παγίδες και δεν μας αφήνει να εργαστούμε παραγωγικά, έντιμα και με ασφάλεια.

-  Την λειτουργία των υπηρεσιών (ΥΔΟΜ, Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, Δασαρχεία, Φορείς διαχείρισης εθνικών πάρκων, Αρχαιολογικές Υπηρεσίες κλπ) οι οποίες συχνά ενεργούν αυθαίρετα αναγκάζουν τους συναδέλφους σε άσκοπες ενέργειες που ροκανίζουν τον εργάσιμο χρόνο. Παράλληλα μέσα από το ξεκαθάρισμα της νομοθεσίας, αλλά και μέσω νομοθετικής υποστήριξης των συναδέλφων υπαλλήλων να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν την ανασφάλεια στην εφαρμογή της νομοθεσίας, που είναι το κύριο αίτιο που τους κάνει να συμπεριφέρονται γραφειοκρατικά και να αισθάνονται ανασφαλείς.

-  Την κατάρτιση των εκπροσώπων του ΤΕΕ που συμμετέχουν στα διάφορα όργανα που σχετίζονται με τα ιδιωτικά έργα (ΣΥΠΟΘΑ, Σ.Α. κλπ) ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τυχόν αυθαίρετα διατυπωμένες απόψεις από τα άλλα μέλη, αλλά και τον έλεγχο των εκπροσώπων από την ΔΕ ώστε να μην εκφράζουν αυθαίρετες και προσωπικές απόψεις τους.

Για την υλοποίησή τους θα πρέπει:

 • Να γίνεται συστηματική και συνεχόμενη υποβολή ερωτημάτων σε αρμόδια υπουργεία, υπηρεσίες κλπ. καθώς και υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων, όπου είναι δυνατό, για τροποποιήσεις διατάξεων.
 • Παρεμβάσεις σε υπηρεσίες με υποδείξεις αλλά και νομοθετική υποστήριξη.
 • Επιλογή εκπροσώπων με κριτήριο την γνώση του θέματος, επιμόρφωσή τους μέσα από σεμινάρια, ημερίδες κλπ., υποχρέωσή τους να ενημερώνουν την Διοικούσα Επιτροπή για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στα όργανα που συμμετέχουν και να ζητούν τις απόψεις της, και τέλος συχνός απολογισμός τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Λειτουργία Υπηρεσιών εξυπηρέτησης κοινού και μηχανικών.
 • Μητρώο Μελετητών - Κατασκευαστών (Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα) και Δημιουργία Μητρώων.

Η Μόνιμη Επιτροπή θα ασχοληθεί και με την υποστήριξη των Ο.Τ.Α. (Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Συνισταμένη της έως τώρα εκτέλεσης αναπτυξιακών προγραμμάτων από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ήταν σταθερά το αδικαιολόγητα χαμηλό ποσοστό απορρόφησης των διατιθέμενων ευρωπαϊκών ή εθνικών πόρων, μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή του ΠΔΕ. Το μείζον πρόβλημα εντοπίζεται στην υποστελέχωση (ή ολική ανυπαρξία σε κάποιες περιπτώσεις) τεχνικών υπηρεσιών και τεχνικού προσωπικού στους ΟΤΑ. Αποτέλεσμα αυτού η μη ωρίμανση μελετών και συνεπώς η μη εκτέλεση έργων.

Η ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών από πλευράς της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κατάστασης, μας οδηγεί στο να παρακολουθούμε, να συνεργαζόμαστε και να επεμβαίνουμε όπου χρειάζεται, έχοντας βασική αρχή την αγαστή συνεργασία μηχανικών του δημοσίου και ιδιωτών μηχανικών για το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον.