Νέων Μηχανικών – Νέων Τεχνολογιών, Επιμόρφωσης

Επιμελητής

Φάκα Όλγα, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αναπληρωτής Επιμελητής

Ξανθοπούλου Βαρβάρα, Πολιτικός Μηχανικός

Μέλη

  1. Αριαντζής Ευάγγελος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
  2. Δημούτσης Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός
  3. Ελλήνα Γεωργία, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
  4. Εμινόγλου Γιουτζέλ, Πολιτικός Μηχανικός
  5. Κιοσσές Ιωάννης, Μηχανικός Χωροταξίας
  6. Μιχαλούδης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
  7. Χρυσοστομίδης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε. – Σταύρος Γιαννώτας

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της επιτροπής δείτε περισσότερα εδώ.

Μ.Ε. ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στόχος της Μ.Ε. τα προβλήματα των Νέων Μηχανικών.

Νέοι συνάδελφοι με εξαιρετικούς τίτλους σπουδών  έχουν εισέλθει στο επάγγελμα τα τελευταία χρόνια, μεταφέροντας ένα μεγάλο  απόθεμα δυναμισμού και νέων ιδεών στο χώρο του επιμελητηρίου. Οι νέοι μηχανικοί εκτός από τη διάθεση συμμετοχής και ένταξης στις παραγωγικές και κοινωνικές δυνάμεις της περιοχής τους και την ολοφάνερη συμβολή τους στη διαμόρφωση μιας νέας ποιότητας που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, έχουν και την ανάγκη μιας διαρκούς και ανοικτής επαφής με το ΤΕΕ, που πρέπει να υποστηρίζει και να προβάλλει τα ζητήματα και τα προβλήματα που τους απασχολούν σε όλους τους τομείς της καθημερινής τους δραστηριότητας.

Ιδιαίτερο ρόλο παίζει ο τρόπος με τον οποίο στέκεται το ΤΕΕ απέναντι στους νέους συναδέλφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ένα τείχος απόρριψης για τις προσδοκίες τους, στρέφοντας το βλέμμα τους στην ξενιτιά, για το κυνήγι του προσωπικού τους ονείρου. Το ΤΕΕ μπορεί να λειτουργήσει ως ο χώρος δημιουργικής απελευθέρωσης της νεανικής διάθεσης, η οποία δεν στερείται γνώσης και δεξιοτήτων, με δράσεις ενημέρωσης και προβολής του επιστημονικού έργου των νέων μηχανικών, εκδηλώσεις για τις σύγχρονες τάσεις στα πεδία ενδιαφέροντος τους και ανάδειξη νέων πεδίων επαγγελματικής δραστηριότητας στην αγορά όπου μέχρι σήμερα οι μηχανικοί απέχουν, όπως  ο χώρος των εκτιμήσεων,  η αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών,  κτλ.

Η ένταξη των νέων Μηχανικών στην αγορά εργασίας αποτελεί, σήμερα πολύ περισσότερο, την προβληματική συνθήκη και πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει ο τεχνικός κόσμος.

Οι βασικοί θεματικοί άξονες μπορεί να είναι:

1) Εύρεση εργασίας: Ορθή σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και χειρισμός συνέντευξης. Αν και μπορεί να θεωρούμε αυτονόητη τη δυνατότητα σύνταξης ενός βιογραφικού σημειώματος από έναν διπλωματούχο μηχανικό από την εμπειρία μας βλέπουμε πως γίνονται αρκετά λάθη τα οποία οδηγούν σε άμεση απόρριψη του αιτούντος εργασία.

2) Τομείς απασχόλησης Διπλωματούχων Μηχανικών: Ενημέρωση των νέων συναδέλφων για τα αντικείμενα με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί η κάθε ειδικότητα Διπλ. Μηχανικού. Παρουσιάζεται το φαινόμενο οι νέοι συνάδελφοι να έχουν περιορισμένη ενημέρωση για τις δυνατότητας απασχόλησης της ειδικότητάς τους. Συνήθως περιορίζονται σε συνήθη αντικείμενα και αγνοούν πολλούς κλάδους όπου θα μπορούσαν να βρουν εργασία

3) Απασχόληση στο εξωτερικό: Ήδη δημιουργούνται δίκτυα μηχανικών για να ενημερώνουν τους συναδέλφους τους σχετικά με τις πραγματικές εργασιακές συνθήκες εργασίας στο εξωτερικό. Μπορεί να φαντάζει εύκολη λύση η εργασία εκτός Ελλάδας, αλλά πολλές φορές οι συνάδελφοι καταλήγουν να εργάζονται σε θέσεις που απορρίπτουν οι εκεί μηχανικοί με πολύ χαμηλές αμοιβές.

Δεύτερος στόχος της Μ.Ε. η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα ο κύριος τρόπος επικοινωνίας, πληροφόρησης κι ενημέρωσης του ΤΕΕ-Θράκης προς τα μέλη του είναι η ιστοσελίδα του και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στόχος της Μ.Ε. η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών όπως  τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα διαδικτυακά σεμινάρια, οι τηλεδιασκέψεις, οι συζητήσεις με χρήση videos και οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες ανοικτού λογισμικού στοιχεία τα οποία αποτελούν προκλήσεις που πρέπει να κατακτήσουμε. Γιατί αν θέλουμε να κερδίσουμε το ενδιαφέρον των συναδέλφων και όχι μόνο, οφείλουμε εμείς να «μπούμε στο γραφείο τους», στον οικείο χώρο τους και να μιλήσουμε μαζί τους κι ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε με γρήγορο και οικονομικό τρόπο είναι το διαδίκτυο κι οι εφαρμογές του.

Τέλος η Μ.Ε. μπορεί να έχει ουσιαστική συμβολή με την επιμόρφωση των συναδέλφων σε όλα τα κρίσιμα θέματα τεχνικού ενδιαφέροντος. Η υγειονομική κρίση και όσο αυτή θα διαρκέσει δημιουργεί νέα δεδομένα. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων και ενημερωτικών συναντήσεων και η συνεχής προσπάθεια τεκμηρίωσης όλων των θεσμικών και νομικών εκκρεμοτήτων που απασχολούν τους Μηχανικούς μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για την πληρέστερη κατανόηση των τυπικών ζητημάτων και της συμμόρφωσης στο νομοθετικό πλαίσιο και τους κοινά αποδεκτούς κανόνες, που αποτελούν ισχυρές παραμέτρους για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των έργων σε κάθε τομέα.

Είναι αναγκαίο οι δράσεις διαλόγου και επιμόρφωσης να τεθούν σε πρώτη προτεραιότητα, ώστε αφενός να ενημερωθεί έγκυρα κι αξιόπιστα ο κάθε επαγγελματίας Μηχανικός και αφετέρου να ανοίξει η συζήτηση για τη βελτίωση προβληματικών διατάξεων στη νομοθεσία στη βάση της εφικτής εφαρμογής τους.  Ένας διάλογος που μας αφορά όλους αλλά περισσότερο την κοινωνία στην οποία απευθύνεται το έργο μας.