Πολεοδομίας, Χωροταξίας, Δομημένου Περιβάλλοντος, Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς & Πολιτισμού

Επιμελητής

Κιαμήλ Ιμπραχήμ, Πολιτικός Μηχανικός

Αναπληρωτής Επιμελητής

Τσώνη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός

Μέλη

  1. Βεζυργιαννίδου Σουλτάνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός
  2. Δημητριάδης Γεώργιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός
  3. Καραγκιοζάκης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός
  4. Κουρτίδης Γεώργιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
  5. Κουτσός Δημήτριος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
  6. Τερζόγλου Θεόδωρος , Πολιτικός Μηχανικός
  7. Φυγκά Δέσποινα, Πολιτικός Μηχανικός

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε. - Τριαντάφυλλος Σφυρής

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της επιτροπής δείτε περισσότερα εδώ.

Μ.Ε. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οι πόλεις είναι, ο βασικότερος τόπος συνάθροισης πληθυσμών, ο κυριότερος χώρος συνεύρεσης πολιτισμών, ο σπουδαιότερος πόλος οικονομικής ανάπτυξης, και το ισχυρότερο πεδίο κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Η νέα πόλη θα πρέπει να αναζητήσει τους τρόπους με τους οποίους θα  μπορέσει να θέσει σε ουσιαστική λειτουργία τους ελεύθερους και κοινόχρηστους χώρους και να ανακατανείμει τις διάφορες χρήσεις προς όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Αμέσως γεννιούνται κάποια ερωτήματα:

Μπορεί ο νέος νόμος 4495/2017, που μόλις δημοσιεύθηκε, να δώσει τη λύση που περιμένει τόσο ο Μηχανικός όσο και ο πολίτης αυτού του τόπου;

Υπάρχει λύση στην άναρχη οικοδομική δραστηριότητα, χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό, η οποία παρήγαγε υποβαθμισμένα και κατακερματισμένα οικιστικά σύνολα με έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα;

Μήπως πρέπει να επανασχεδιαστεί η πρόσβαση στην πόλη με τρόπο που να κρατά τους δημότες της;

Πόσο ακόμα θα καθυστερήσει η ολοκλήρωση και εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, μέσω των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, σε περιοχές της Θράκης;

Είναι λογικό να μην έχει ψηφισθεί ακόμη το χωροταξικό σχέδιο της περιφέρειας ΑΜΘ για το χρονικό διάστημα 2014 – 2019;

Είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα κληθεί να απαντήσει η Μ.Ε.

Τέλος μέλημά μας ως Τεχνικός Σύμβουλος του κράτους πρέπει να είναι η προστασία και η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς με ολοκληρωμένο κι όχι αποσπασματικό τρόπο στις πόλεις και τους οικισμούς, γιατί τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ιστορική διαδρομή και την ταυτότητα του κάθε τόπου. Με τη συμπαράσταση και όχι την κωλυσιεργία των αρμόδιων κρατικών οργάνων όπως η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων κτλ.