Πραγματογνωμοσυνών

Επιμελητής

Πεταλωτής Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός

Αναπληρωτής Επιμελητής

Μαυρίδου Νίκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μέλη

  1. Επιτρόπου Ραξής, Μηχανολόγος Μηχανικός
  2. Μαυρίδης Σπυρίδωνας, Μηχανολόγος Μηχανικός
  3. Τσακίρης Μιχαήλ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
  4. Τσιακίρης Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός
  5. Χασάν Χασάν, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε. – Μιχαήλ Πασόπουλος

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της επιτροπής δείτε περισσότερα εδώ.

Μ.Ε. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ

Η Μ.Ε. έχει ως έργο την παρακολούθηση των ζητημάτων που  προκύπτουν από την εκπόνηση των πραγματογνωμοσυνών που αναθέτει το ΤΕΕ.

Συγκεκριμένα εισηγείται προς την Δ.Ε. για τις πραγματογνωμοσύνες που παρουσιάζονται ως προς την πληρότητα, τις απαιτήσεις πρόσθετης διερεύνησης, την συμμόρφωση ως προς τις οδηγίες σύνταξης πραγματογνωμοσύνης. Επιπρόσθετα έχει ως αντικείμενο την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της λειτουργίας του συστήματος, την συμπλήρωση των οδηγιών προς τους πραγματογνώμονες, την εισήγηση πρόσθετων τομέων ειδίκευσης ενώ τέλος σε συνεργασία με την Μ.Ε. Επιμόρφωσης μέσα από σεμινάρια , ημερίδες κτλ. Θα επιμορφώνονται σχετικά με το πως συντάσσεται μία πραγματογνωμοσύνη.