Θεμάτων Βορείου Έβρου

Επιμελητής

Ορμανλίδου Χρύσα, Πολιτικός Μηχανικός

Αναπληρωτής Επιμελητής

Τυμπανίδης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός

Μέλη

  1. Δελλούδης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός
  2. Καλεντζίδης Βλασάκης, Χημικός Μηχανικός
  3. Καστώρης Χριστόδουλος, Πολιτικός Μηχανικός

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Παναγιώτης Πανιτσίδης

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της επιτροπής δείτε περισσότερα εδώ.