ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οι Νομαρχιακές Επιτροπές του Περιφερειακού Τμήματος, αφορούν τους Νομούς Ξάνθης και Έβρου. Καθήκοντα και υποχρεώσεις για τα θέματα του Νομού Ροδόπης ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή. Οι Νομαρχιακές Επιτροπές εισηγούνται για θέματα της Περιφερειακής Ενότητας που δραστηριοποιούνται και αποφασίζουν για την παρουσία του ΤΕΕ (π.χ. εκπροσωπήσεις) στις αντίστοιχες περιοχές.

Νομαρχιακή Επιτροπή Νομού Ξάνθης

Πρόεδρος

Παπασταυρινίδης Ηλίας - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Χαριτίδης Παναγιώτης - Μηχανολόγος Μηχανικός

Γενικός Γραμματέας

Φώτης Δημήτριος - Πολιτικός Μηχανικός

Μέλη

Αυγέρης Λουκάς - Πολιτικός Μηχανικός

Γιαννίκης Βασίλειος - Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

Νομαρχιακή Επιτροπή Νομού Έβρου

Πρόεδρος

Τσιακίρης Απόστολος - Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Σιδέρης Παναγιώτης - Πολιτικός Μηχανικός

Γενικός Γραμματέας

Τοκαμάνη Γεωργία -  Πολιτικός Μηχανικός

Μέλη

Λάμπογλου Μαρίνα - Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος - Πολιτικός Μηχανικός

Νομαρχιακές Επιτροπές