02.06.2008

Οι θέσεις του τμήματος για την ανάπτυξη της Θράκης (02-06-2008)

Με ομόφωνη απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, στην τέταρτη τακτική Συνεδρίαση της, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008, στην αίθουσα της Αντιπροσωπείας - Εκδηλώσεων του νέου ιδιόκτητου κτιρίου  του ΤΕΕ-Θράκης (στην Κομοτηνή - Παρνασσού 6), εγκρίθηκε Κείμενο με τις Προτάσεις του Τμήματος για την ανάπτυξη της Θράκης.