14.03.2008

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Θράκης για το Ασφαλιστικό Σχέδιο Νόμου (14-03-2008)

Στην διατήρηση της αυτονομίας του ΤΣΜΕΔΕ ως αδιαπραγμάτευτη διεκδίκηση όλων των Μηχανικών της Χώρας και την κατηγορηματική απόρριψη όλων των διατάξεων του Σ/Ν/ που αφορούν το ΤΣΜΕΔΕ
καταλήγει το Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Θράκης