20.06.2022

Επιστολή ΤΕΕ-Θράκης «Αναγκαία άμεση παράταση για έκδοση προέγκρισης αδείας και οικοδομικής άδειας στα κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα αγροτεμάχια»

Συνημμένα αρχεία