24.03.2021

Επιστολή ΤΕΕ-Θράκης Έκδοση της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου 21 του νόμου 2664/1998 “Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις” Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Συνημμένα αρχεία