Ηλεκτρονική έκδοση Οικοδομικών Αδειών για την Πολεοδομία Κομοτηνής

Ηλεκτρονική έκδοση Οικοδομικών Αδειών για την Πολεοδομία Κομοτηνής

Το Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων, Έγκρισης και Ελέγχου Πολεοδομικών Αδειών Δόμησης,  είναι το νέο σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης των οικοδομικών αδειών που υλοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στο οποίο εντάχθηκε η Πολεοδομία Κομοτηνής. Για τον σκοπό αυτό, βρέθηκε στην πόλη της Κομοτηνής την Δευτέρα 10 Μαρτίου ο Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας του ΤΕΕ και υπεύθυνος του έργου «Ψηφιακής ταυτότητας των κτιρίων». Με το πρόγραμμα αυτό, το ΤΕΕ προσδοκεί να δώσει ψηφιακό αποτύπωμα σε όλα τα κτίρια της χώρας δημιουργώντας ένα αρχείο για την ταυτότητα του κάθε κτιρίου με στοιχεία  για το πώς παρήχθησαν τα σχέδια, ποιοι έχουν περάσει από αυτό, ποιος το έχει εγκρίνει ή απορρίψει, και τυχόν τροποποιήσεις, έτσι ώστε να μπει ένα φρένο στην αυθαιρεσία και να απλοποιηθεί ταυτόχρονα η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών. Με το σύστημα αυτό επιτυγχάνεται η διαφάνεια σε έναν τομέα, ο οποίος συστηματικά κατά το παρελθόν έχει διασυρθεί και η εξάλειψη κάθε «ευκαιρίας» για αθέμιτη συναλλαγή μεταξύ πολιτών, μηχανικών και υπηρεσιακών παραγόντων. Επίσης επιτυγχάνεται θεαματική μείωση της γραφειοκρατίας, η οποία στον συγκεκριμένο τομέα προκαλούσε απίθανες καθυστερήσεις στη νόμιμη οικοδόμηση και, δίχως υπερβολή, σε σημαντικό βαθμό γινόταν η αφορμή της «γέννησης» της αυθαίρετης δόμησης. Το νέο σύστημα αποτελεί άλλη μια έμπρακτη απόδειξη στήριξης από το ΤΕΕ της Δημόσιας Διοίκησης, των Υπηρεσιών Δόμησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε μια εποχή που υπάρχουν υποστελεχωμένες υπηρεσίες.

Στην αρχική φάση του προγράμματος συμμετέχουν πιλοτικά πέντε Πολεοδομίες της χώρας, η Κομοτηνή, το Ηράκλειο, τα Χανιά, η Αθήνα και ο Πειραιάς.

Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Παναγιωτόπουλου, ο οποίος παρουσίασε στο κτίριο του ΤΕΕ-Θράκης τα στοιχεία του προγράμματος σε συναδέλφους μηχανικούς, όλα τα δικαιολογητικά και οι μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, θα υποβάλλονται και θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο στάδια. Δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας έκδοσης της οικοδομικής άδειας, με ειδικό κωδικό πρόσβασης θα έχουν μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους, τόσο οι μηχανικοί και αρμόδιοι υπάλληλοι των υπηρεσιών δόμησης, όσο και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες.. Μέσα από το ίδιο ηλεκτρονικό σύστημα θα συνδέεται η έκδοση της οικοδομικής άδειας με την έκδοση της ταυτότητας του κτιρίου και ταυτοχρόνως θα γίνεται  δίχως ανθρώπινη παρέμβαση, ο προσδιορισμός του επιθεωρητή δόμησης , από τη λίστα των 2500 μηχανικών που έχουν ήδη διαπιστευτεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος,  για τις περιοχές όλης της χώρας, προκειμένου να κάνουν αυτοψίες κατά τα προβλεπόμενα στάδια κατασκευής κάθε νέας οικοδομής.

Αναφερόμενος στα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος, ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε ότι το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και μελέτες σε ηλεκτρονική μορφή, η αίτηση θα εισάγεται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για έλεγχο και τυχόν παρατηρήσεις, η άδεια θα εκδίδεται μετά την έγκριση των απαιτούμενων σταδίων και η όλη διαδικασία ελέγχου όπως το ιστορικό μεταβολών και ο φάκελος θα τηρούνται ηλεκτρονικά και θα είναι διαθέσιμα στον Μηχανικό, στον ιδιοκτήτη, στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και στο ΥΠΕΚΑ.

Έτσι, θα επιτυγχάνεται η πλήρης ηλεκτρονική τεκμηρίωση των στοιχείων του φακέλου μιας άδειας, η δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας χωρίς επίσκεψη μηχανικών και ιδιοκτητών στις Υπηρεσίες Δόμησης, η πλήρης τεκμηρίωση της τυχόν χρονικής καθυστέρησης στην έκδοση μιας άδειας, η κατάργηση της γραφειοκρατίας και η μείωση του κόστους για την δημιουργία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας των νέων Κτιρίων.

Με τον τρόπο αυτό και για πρώτη φορά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν χαμηλού κόστους εργαλεία, με ταυτόχρονη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων περιοχών, για την ουσιαστική καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες όσο και από τις κεντρικές του ΥΠΕΚΑ.

Όσον αφορά τυχόν προβλήματα, αναφέρθηκε ότι στις πολιτικές πολεοδομίες θα γίνουν δοκιμές του συστήματος προετοιμάζοντας το έδαφος για την πλήρη λειτουργία του στο επόμενο εξάμηνο, με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα δημιουργηθεί βασιζόμενη στις απόψεις των μηχανικών και των υπαλλήλων των πολεοδομιών.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος όλα τα αρχεία θα συγκεντρωθούν στην κεντρική βάση δεδομένων του ΤΕΕ όπου θα έχουν πρόσβαση όλοι οι μηχανικοί και οι Πολεοδομίες μέσω του διαδικτύου.

Μετά την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση ώστε να τεθούν τυχόν απορίες και ερωτήσεις από τους συναδέλφους μηχανικούς αλλά και να κατατεθούν προτάσεις για την αρτιότερη λειτουργία του συστήματος.