30.10.2019

Εσπερίδα ΤΕΕ-Θράκης με θέμα: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ»

Το ΤΕΕ-Θράκης διοργάνωσε Εσπερίδα με θέμα:

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ»

Η Εσπερίδα θα πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Ξενοδοχείου Motel Natassa (1 χλμ Εθνικής Οδού Ξάνθης – Καβάλας).

Συνημμένα αρχεία