29.11.2008

Ημερίδα "Παρουσίαση του έργου του ΤΕΕ-Θράκης για τον ορεινό όγκο της Ροδόπης", Κομοτηνή

Ημερίδα από το ΤΕΕ Θράκης για τον ορεινό όγκο Ροδόπης«Αναγνώριση της Μορφολογίας, Τυπολογίας και της τεχνολογίας οικιστικών συνόλων και άλλων τεχνικών έργων ως στοιχείων πολιτισμού και τουριστικής Προβολής του Ορεινού όγκου της Ροδόπης»

Στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος INTERREG ΙΙΙ / PHARE C.B.C. Ελλάδα-Βουλγαρία


Το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος INTERREG ΙΙΙ/PHARE C.B.C. Ελλάδα-Βουλγαρία, στο μέτρο (3.3), «Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων», ολοκλήρωσε έργο με θέμα την «Αναγνώριση της Μορφολογίας ,Τυπολογίας και της τεχνολογίας οικιστικών συνόλων και άλλων τεχνικών έργων ως στοιχείων πολιτισμού και τουριστικής Προβολής του Ορεινού όγκου της Ροδόπης»

Αντικείμενο του έργου ήταν η καταγραφή –τεκμηρίωση και ανάδειξη -προβολή οικιστικών συνόλων και άλλων τεχνικών έργων (πέτρινων γεφυρών, νερόμυλων, θρησκευτικών χώρων, κ.α.) διασυνοριακού πολιτιστικού ενδιαφέροντος που συναντώνται στον ορεινό όγκο της Ροδόπης με στόχο την τουριστική αξιοποίηση και ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής.
Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη των διασυνοριακών πολιτιστικών πόρων στον ορεινό όγκο της Ροδόπης που παραμένουν αναξιοποίητοι μέχρι σήμερα και η οποία θα οδηγήσει σε πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στους τομείς τής οικονομίας και του τουρισμού.

Το έργο πραγματοποιήθηκε με εταίρο την Μη Κυβερνητική Οργάνωση
«ΒΙΟ-Β-ΕΚΟ»
 που εδρεύει στο Δήμο BORINO, του Νομού SMOLJAN της Βουλγαρίας. Με τη συνεργασία των δύο εταίρων διευρύνεται η δυνατότητα δημιουργίας τουριστικών διαδρομών που θα περιλαμβάνουν και τμήματα της βουλγαρικής ενδοχώρας σε σχέση και με τους υπό δημιουργία κάθετους άξονες και τα σημεία διέλευσης και προτείνει μεθόδους καθώς και τα αναγκαία έργα υποδομής για την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής.

Το έργο παρουσιάστηκε με εντυπωσιακή συμμετοχή κοινού σε ημερίδα το Σάββατο στις 29 Νοεμβρίου 2008 στις 7.00 μμ. στο ξενοδοχείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ, στην Κομοτηνή και παρουσιάστηκε από του εξής ομιλητές:
• Κώστα Κατσιμίγα, αντινομάρχη Ροδόπης, αρχιτέκτονα μηχανικό
με θέμα: «Αναγνώριση της Μορφολογίας, Τυπολογίας και της 
τεχνολογίας οικιστικών συνόλων και άλλων τεχνικών έργων ως 
στοιχείων πολιτισμού και τουριστικής Προβολής του Ορεινού 
όγκου της Ροδόπης»

• Ανδρέα Γεωργιάδη , πολιτικό μηχανικό 
με θέμα: Αστικές υποδομές και χαρακτηριστικά δόμησης στους οικισμούς του ορεινού όγκου της Ροδόπης 

• Κώστα Ιντζέ και Τάνια Βεζυργιανίδου, αρχιτέκτονες μηχανικοί 
με θέμα: Πολεοδομική και αρχιτεκτονική οργάνωση των οικισμών στον ορεινό όγκο της ανατολικής Ροδόπης

• Θάνο Βαβάτσικο, Ph πολιτικό μηχανικό 
με θέμα: Σύντομη παρουσίαση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών