11.01.2020

Ημερίδα ΤΕΕ-Θράκης: «Επισκευή Σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504»

Το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Επισκευή Σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504». στην Αλεξανδρούπολη, το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020

Πρόγραμμα Ημερίδας