07.09.2005
Κατηγορία Δραστηριότητας

Burgas- Αλεξανδρούπολη

Burgas- Αλεξανδρούπολη

Ημερομηνία σύστασης: 7 Σεπτεμβρίου 2005

Τόπος υλοποίησης: Αλεξανδρούπολη

Μέλη ομάδας:

Τοκαμάνης

Μανανάς

Φυντανίδης