06.04.2005
Κατηγορία Δραστηριότητας

Διερεύνηση των πλημμυρικών φαινομένων στο νησί της Σαμοθράκης

Διερεύνηση των πλημμυρικών φαινομένων στο νησί της Σαμοθράκης

Ημερομηνία σύστασης: 6 Απριλίου 2005

Τόπος υλοποίησης: Σαμοθράκη

Μέλη ομάδας:

Κουδουμάκης

Παρασκευόπουλος