03.03.2005
Κατηγορία Δραστηριότητας

Διοργάνωση ημερίδας για το σκυρόδεμα με συνεργασία της Τέκτων Α.Ε. "Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο στο σκυρόδεμα ΕΝ-2006-1" για την ενημέρωση συναδέλφων

Διοργάνωση ημερίδας για το σκυρόδεμα με συνεργασία της Τέκτων Α.Ε. "Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο στο σκυρόδεμα ΕΝ-2006-1" για την ενημέρωση συναδέλφων

Ημερομηνία σύστασης: 3 Μαρτίου 2005

Τόπος υλοποίησης: Κομοτηνή

Μέλη ομάδας:

Πολιτειάδου

Τριανταφυλλόπουλος

Σκαρλάτος