16.11.2023
Κατηγορία Δραστηριότητας

Ομάδα Εργασία με αντικείμενο τις επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις-παρατηρήσεις του ΤΕΕ-Θράκης επί της διαβούλευσης του προτεινόμενου νέου συστήματος φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών

Με την αρ. 15ο/8ο/15η/13-11-2023 απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης έχει συστήσει Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τις επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις-παρατηρήσεις του ΤΕΕ-Θράκης επί της διαβούλευσης του προτεινόμενου νέου συστήματος φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Οι προτάσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο ΤΕΕ-Θράκης μέχρι την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023.

Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023, η Διοικούσα Επιτροπή θα συνεδριάσει για να εγκρίνει τις τελικές παρατηρήσεις της Ομάδας Εργασίας και να τις καταθέσει στη δημόσια διαβούλευση η οποία λήγει την ίδια ημέρα στις 22.00 ώρα Ελλάδας.

Ως μέλη της Ομάδας Εργασίας ορίστηκαν τα κάτωθι άτομα:

Ασημίδης Βασίλειος, Π.Μ.

Κεραμιτσής Θεόδωρος, Η.Μ.&Μ.Υ.

Κουκουράβας Γεώργιος, Π.Μ.

Παρασκευόπουλος Πολυζώης,  Π.Μ.

Σφυρής Δημήτριος, Π.Μ.- Μ. ΠΕΡΙΒ.

Τοκαμάνη Γεωργία Π.Μ.

Φριτζίλας Νικόλαος, Μ.Π.Δ.

Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε ο Πολιτικός Μηχανικός κ. Κουκουράβας Γεώργιος, Επιμελητής της Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων και Υποστήριξης ΟΤΑ και Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Θράκης.