31.12.2021
Κατηγορία Δραστηριότητας

Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) στο χώρο της Θράκης

Με απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης επέλεξε, κατόπιν πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως μέλη της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση του ΤΕΕ-Θράκης στο ζήτημα των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) στο χώρο της Θράκης τα κάτωθι άτομα:

- Γεωγιάδης Ανδρέας, Πολιτικό Μηχανικό, Κομοτηνή

- Ιντζές Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικό, Αλεξανδρούπολη

- Μωυσίδου Αικατερίνη, Αρχιτέκτων Μηχανικό, Κομοτηνή

- Παπασταυρινίδης Ηλίας, Αρχιτέκτων Μηχανικό, Ξάνθη

- Πλέσιας Αργύρης, Πολιτικό Μηχανικό, Ξάνθη

Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίζεται το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-Θράκης κ. Γεώργιος Λυπηρίδης, Πολιτικός Μηχανικός