31.12.2021
Κατηγορία Δραστηριότητας

Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.)

Με απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης επέλεξε, κατόπιν πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως μέλη της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση του ΤΕΕ-Θράκης αναφορικά με το θέμα των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.) τα κάτωθι άτομα:

- Αλβανός Σταμάτιος, Μηχανικός Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Αλεξανδρούπολη

- Βεζυριαννίδου Σουλτάνα, Αρχιτέκτων Μηχανικό, Κομοτηνή

- Δημητριάδης Γεώργιος, Αρχιτέκτων Μηχανικό, Κομοτηνή

- Πίτατζη Ελένη, Μηχανικό Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Κομοτηνή

- Στάθης Γεώργιος-Ανέστςη, Πολιτικός Μηχανικός και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & 

  Μηχανικός Υπολογιστών, Ξάνθη

Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίζεται το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-Θράκης κ. Βασίλειος Ασημίδης, Πολιτικός Μηχανικός