09.06.2021
Κατηγορία Δραστηριότητας

Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την Χωροθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο χώρο της Θράκης

Με απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης επέλεξε, κατόπιν πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως μέλη της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση του ΤΕΕ-Θράκης στο ζήτημα της Χωροθέτησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά κτλ) στο χώρο της Θράκης, τα κάτωθι άτομα:

-Αλή Ενγκήν, Η.Μ.&Μ.Υ., Κομοτηνή

-Γιαννίκη Βασίλειο, Μ.Π.Δ., Ξάνθη

-Κουρτίδη Γεώργιο, Α.Τ.Μ., Κομοτηνή

-Λαζαρίδη Θεολόγο, Π.Μ., Ξάνθη

-Λυμπερόπουλο Κωνσταντίνο, Μ.Μ., Αλεξανδρούπολη

Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-Θράκης κ. Γεώργιος Λυπηρίδης, Π.Μ.