30.12.2021
Κατηγορία Δραστηριότητας

Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τον σχεδιασμό υπαίθριου χώρου κατάλληλου για χρήση από τα παιδιά του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής

Με απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης επέλεξε, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως μέλη της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τον σχεδιασμό  υπαίθριου χώρου κατάλληλου για χρήση από τα παιδιά του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής τα κάτωθι άτομα:

- Σιμιτοπούλου Βασιλική, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Κομοτηνή

- Στρούμπας Σάββας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Κομοτηνή

- Χαλατζίδου Λαμπρινή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Κομοτηνή