24.08.2005
Κατηγορία Δραστηριότητας

Ramsar

Ramsar

Ημερομηνία σύστασης: 24 Αυγούστου 2005

Τόπος υλοποίησης: Ξάνθη- Ροδόπη

Μέλη ομάδας:

Γ. Ανδρέου

Ι. Δάφνης

Κ. Δέλκος

Β. Διαμαντής

Δ. Καρασταύρου

Κ. Κατσιμίγας

Α. Χατζηβασιλείου