20.10.2004
Κατηγορία Δραστηριότητας

Σεμινάριο για το φυσικό αέριο (Εισηγητής)

Σεμινάριο για το φυσικό αέριο (Εισηγητής)

Ημερομηνία σύστασης: 20 Οκτωβρίου 2004

Τόπος υλοποίησης: Ξάνθη- Κομοτηνή- Αλεξανδρούπολη

Μέλη ομάδας:

Πασπαλάς

Τοκαμάνης