10.12.2009

σεμινάριο "Ενεργειακή απόδοση & πιστοποίηση κτηρίων"

Το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ, σε συνεργασία με το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, διοργάνωσε τριήμερα σεμινάρια με θέμα:«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Οδηγία 2002/91/Ε.Κ.)»


Το σεμινάριο που ήταν διάρκειας 20 ωρών, διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη από 10 έως 12 Δεκεμβρίου 2009 στο Ξενοδοχείο «ΝΕΦΕΛΗ» και το παρακολούθησαν 39 άτομα (37 μηχανικοί, 1 τεχνολόγος και 1 φοιτητής).

Εισηγητής ήταν ο κ. Σταμάτης Δ. Περδίος, Μηχανολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείου Λωζάνης (E.P.F.L.) Σύμβουλος Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Στόχος των σεμιναρίων ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση των περιβαλλοντικών εκπτώσεων, σύμφωνα με τις οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει υποχρεωτική εφαρμογή από τις 4/1/2006.

Οι βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας είναι: 
α. Η βελτίωση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής επίδοσης των κτιρίων.
β. Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
γ. Η τακτική επιθεώρηση λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού. 
δ. Η ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων.

Οι δύο πρώτες απαιτήσεις αφορούν περισσότερο τους μελετητές Μηχανικούς και οι δύο τελευταίες τους διαπιστευμένους Μηχανικούς, που ονομάζονται Ενεργειακοί Επιθεωρητές. 

Το συγκεκριμένο σεμινάριο ήταν το πρώτο της σειράς και είχε σαν σκοπό:

• Την παρουσίαση της Οδηγίας 2002/91
• Την ανάπτυξη των βασικών ενεργειακών εννοιών και των στοιχείων της οικοδομικής
• Την παρουσίαση του βιοκλιματικού σχεδιασμού και των παθητικών συστημάτων θέρμανσης και δροσισμού
• Την παρουσίαση των τρόπων υγρομόνωσης (μελέτη φράγματος υδρατμών, αποκατάσταση προβλημάτων κ.λ.π.), θερμομόνωσης και ηχομόνωσης κτιρίων.

Το διεξαχθέν Σεμινάριο αποτελεί το πρώτο από έναν κύκλο εννέα (9) σεμιναρίων που αποφάσισε να υλοποιήσει το ΤΕΕ-Θράκης με θεματολογία που αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Κάθε ένα από τα εννέα Σεμινάρια αποφασίσθηκε να παρουσιασθεί ξεχωριστά σε κάθε μεγάλη πόλη της Θράκης (Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη-Ξάνθη και Κομοτηνή), εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αιτήσεων συμμετοχής που υπεβλήθησαν στο Τμήμα ύστερα από δημοσιοποιηθείσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Επιδίωξη του ΤΕΕ-Θράκης είναι η επιμόρφωση με την μεταφορά της τεχνογνωσίας στα θέματα των νέων ενεργειακών απαιτήσεων και οδηγιών στους Μηχανικούς της Θράκης, για την απόκτηση δυνατότητας εγγραφής τους στα υπό κατάρτιση Μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών, όταν οριστικοποιηθεί και εγκριθεί το νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις πιστοποίησης τους.
Τόπος εκδήλωσης: Αλεξανδρούπολη