28.11.2009

Σεμινάριο για Νέους Μηχανικούς , Ξάνθη

Το περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που αφορούν την συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του, και σε συνεργασία με την Μόνιμη Επιτροπή Νέων Μηχανικών του Τμήματος, διοργάνωσε Σεμινάριο για τους Νέους Μηχανικούς το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2009 στην Ξάνθη.
Στόχος του σεμιναρίου, ήταν η πληρέστερη κατάρτιση και η υπεύθυνη πληροφόρηση των νέων μηχανικών σε θέματα που θα αντιμετωπίσουν στην άσκηση του επαγγέλματος τους, στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους.
Το σεμινάριο διεξήχθη με επιτυχία και με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, γεγονός που αποδεικνύει την αναγκαιότητα της διεξαγωγής του και ταυτόχρονα το μεγάλο ενδιαφέρον των νέων μελών του Τμήματος, για τέτοιου είδους δραστηριότητες. 
Ο πρόεδρος κ. Νίκος Παπαθανασίου, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Σεμινάριο μπορεί να χαρακτηρισθεί επιγραμματικά «Σεμινάριο επαγγελματικού εγκλιματισμού των νέων μηχανικών» και ότι τα περισσότερα από τα θέματα που αναπτύχθηκαν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστού εξειδικευμένου Σεμιναρίου ή Ημερίδας. Ανέφερε μάλιστα ότι προσανατολισμός της Διοικούσας Επιτροπής είναι η πραγματοποίηση ορισμένων εκδηλώσεων αυτής της κατεύθυνσης όπως για παράδειγμα ένα σεμινάριο για την ανάθεση μελετών του Δημοσίου. 
Ο Αναστάσιος Μυλωνάς, πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Νέων Μηχανικών αξιολογώντας το σεμινάριο, το χαρακτήρισε επιτυχημένο και δήλωσε ότι στόχος είναι να επαναληφθεί σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Θράκης.