25.10.2006

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη

Συνδιοργανωτές:

1.ΤΕΕ

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τόπος εκδήλωσης: Αλεξανδρούπολη