24.06.2007

Αναπτυξιακό Συνέδριο Ροδόπης, Κομοτηνή

Η ισχυρή παρουσία του ΤΕΕ – Θράκης, με συμμετοχή ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού μελών του ως εισηγητών συνέβαλλε καθοριστικά στην επιτυχή διοργάνωση του «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ» που πραγματοποιήθηκε την 24 Ιουνίου 2007, στο Ξενοδοχείο ARCADIA στην Κομοτηνή