16.03.2023

Αγγελία: Εταιρεία αναζητά 4 Μηχανικούς για εργασία σε Εργοστάσιο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Γερμανία

Η εταιρεία Marquard Engineering GmbH& Co. KG, https://www.marquard.eu/en/ αναζητά 4 Μηχανικούς για εργασία σε Εργοστάσιο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Γερμανία

Συνημμένα αρχεία