19.09.2023

Αγγελιες για Μηχανικούς

  • Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για τμήμα συντήρησης για το Ενεργειακό Κέντρο της εταιρείας MYTILINEOS στη Βοιωτία
  • Μηχανολόγο Μηχανικό για τμήμα συντήρησης για το Αλουμίνιον της Ελλάδος της εταιρείας MYTILINEOS στη Βοιωτία
  • Προϊστάμενο Μηχανικό Ηλεκτρολογικής Συντήρησης και Λειτουργίας  για το Αλουμίνιον της Ελλάδος της εταιρείας MYTILINEOS στη Βοιωτία
  • Προϊστάμενο Η/Μ Συντήρησης για το εργοστάσιο της Sunlight Group Energy Storage Systems στην Κομοτηνή
  • Προϊστάμενο Η/Μ Συντήρησης για το εργοστάσιο της Sunlight Group Energy Storage Systems στην Ξάνθη
  • Προϊστάμενο Η/Μ Συντήρησης για το εργοστάσιο της Sunlight Group Energy Storage Systems στο Κιλκίς