28.02.2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από το Επιμελητήριο Έβρου, σε μηχανικούς ή τεχνικές εταιρείες για την ανάθεση έργου για χορήγηση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από το Επιμελητήριο Έβρου, σε μηχανικούς ή τεχνικές εταιρείες για την ανάθεση έργου για χορήγηση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας