5η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021

Δείτε τη σχετική ΚΥΑ αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/114394/1418/7.11.2023 (ΦΕΚ Β΄6399/8.11.2023) εδώ