Ανακοίνωση: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ-Θράκης

Το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Καλεί

τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, μέλη του Τμήματος, που ενδιαφέρονται, να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ-Θράκης, να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος

μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου 2020

συμπληρώνοντας το έντυπο της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την αίτηση συμμετοχής

 Οι Μόνιμες Επιτροπές, οι οποίες θα συγκροτηθούν για την τρέχουσα θητεία του ΤΕΕ, σύμφωνα με απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, είναι οι παρακάτω:

1.ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.
3.ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
4.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
5.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
6.ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
7.ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩ
8.ΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
9.ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ