Διαμόρφωση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης μέσω της Αρμόδιας Περιφερειακής Αρχής (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης) ενεργοποιεί τη διαδικασία αναθεώρησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) με μία δέσμη ενεργειών που στοχεύουν στον επανακαθορισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων της στρατηγικής για την περίοδο 2021-2027.   Η διαδικασία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει τη διοργάνωση 3 Εργαστηρίων Επιχειρηματικής Ανακάλυψης τα οποία θα διοργανωθούν την Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024 και ώρες 16:00-19:30.   Στόχος των Εργαστηρίων είναι η ανταλλαγή όσο το δυνατόν περισσότερων απόψεων και προτάσεων στα θέματα που καλύπτονται από αυτά. Η συμβολή σας είναι καθοριστική γιατί οδηγεί στη διαμόρφωση των δράσεων προώθησης της καινοτομίας στην Περιφέρειά μας την περίοδο 2021-2027.   Τα τρία Εργαστήρια αφορούν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας: 1)  Αγροδιατροφική Αλυσίδα [κείμενο βάσης] 2)  Αειφόρος Ενέργεια [κείμενο βάσης] 3)  Ψηφιακές Τεχνολογίες [κείμενο βάσης]   Τα Εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ,  επιλέγοντας ποιο Εργαστήριο θα θέλατε να παρακολουθήσετε.   Στη συνέχεια θα λάβετε την ΑΤΟΜΙΚΗ σας πρόσκληση με συγκεκριμένες οδηγίες που θα σας φανούν χρήσιμες για τη συμμετοχή σας. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα κλείσουν την Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024.   Στο ενδιάμεσο μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Μηχανισμού Διαχείρισης και Παρακολούθησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας όπου μπορείτε να διαβάσετε συνοπτικούς οδηγούς για τις εξελίξεις στον καθένα από τους 3 τομείς προτεραιότητας που σχετίζονται με τα Εργαστήρια, αλλά και να ενημερώνεστε για τις δράσεις του Μηχανισμού.     Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κύριο Χρήστο Πάρτσια στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 25310 83000, partsias@pta.gov.gr.   Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης Περιφερειάρχης
Ορθογώνιο: Στρογγύλεμα γωνιών: ατζέντα Ορθογώνιο: Στρογγύλεμα γωνιών: δήλωση συμμετοχής
Facebook icon Website icon Email icon LinkedIn icon